آغاز سال تحصیلی 1399 - 1400

آغاز سال تحصیلی همراه با پروتکل های بهداشتی همراه با کادر  پرتلاش دبستان آينده سازان برتر 1

سلام به ماهِ مدرسه، به مهرِ پُر طَراوَتِش

به حس و حالِ پاییز و حضورِ پُر سعادتش

 

به خنده های بچه ها، دویدن و شکفتن ها

به چهره ی معلم و حضور غیاب گفتن ها

 

به درس و شعر و نقاشی، تاریخ و ورزش و هنَر

ریاضی و علوم و اجتماعیِ پُر از سفـَـــر

 

می خوام برام دیکته بگی، معلم مهربونم

بنویسم و یاد بگیرم، که دیگه غا فل نمونم

 

سلام به میز و نیمکت ها،تخته و دیوارِ کلاس

تمامِ لحظه های شاد، از این به بعد مالِ ماس