بازگشایی مدرسه مطابق پروتکل های بهداشتی

بازگشایی مدرسه مطابق پروتکل های بهداشتی

بوی مهر، بوی مهربانی، بوی لبخند،

بوی درس و مدرسه و شوق کودکانه در پیاده روها،

بوی نمره های بیست،

بوی دفتر حساب و مشق های ناتمام،

بوی دوستی و محبت…

پاییز با خود شور می آورد و قاصدک ها خبر بازگشایی مدارس می دهند،

درختان آماده می شوند تا با شوق، برگ های رنگارنگشان را

چون کاغذهای رنگی بر سر کودکانی که مشتاقانه به مدرسه می روند بریزند

و سارها بر شاخه های انبوه درختان صف کشیده اند،

تا آوازهای گرمشان را بدرقه کنند

گزارش تصویری