ضدعفونی مطابق پروتکل های بهداشتی

ضدعفونی مطابق پروتکل های بهداشتی

❌ضد عفونی فضای کل مدرسه شامل کلاس ها،نیمکت ها، صندلی ها ، در و دستگیره ، نرده ها ، راه پله و ... با محلول های ضد عفونی سطوح استاندارد و بهداشتی

گزارش تصویری