افتخار آفرینی دانش آموزان آینده سازان برتر 1

افتخار آفرینی دانش آموز عزیز آقای آراد طهوری در آزمون استعداد های درخشان ( تیزهوشان )

افتخار آفرینی دانش آموز عزیز آقای آراد طهوری در آزمون استعداد های درخشان

( تیزهوشان )را به خانواده محترمتان تبریک می گوییم