جلسات معارفه کادر دبستان آینده سازان برتر 1 با اولیا ودانش آموزان
جلسات ديدار با آموزگاران با رعايت پروتكل هاي بهداشتي و فاصله گذاري اجتماعي،در فضاي باز و بصورت كلاسهاي مجزا در دبستان برگزار گرديد.

⚜️⚜️برگزاري جلسات ديدار با آموزگاران⚜️⚜️
جلسات ديدار با آموزگاران با رعايت پروتكل هاي بهداشتي و فاصله گذاري اجتماعي، در فضاي باز و بصورت كلاسهاي مجزا در دبستان برگزار گرديد.

جلسات به جهت معرفی آموزگار کلاس - آشنایی با روش تدریس و اهداف آموزشی آموزگار - آشنایی با سامانه آموزش آنلاین - آشنایی با نحوه برگزاری کلاس های آموزشی آنلاین و آفلاین - ارائه ی بسته آموزشی دوره ی تابستانه و مهرماه ارائه گردید .