بهترین راه برای افزایش قدرت یادگیری، خوردن صبحانه‌ای کافی و مناسب است. صبحانه، انرژی اولیه برای عملکرد مغز را تأمین می‌کند و دردانش‌آموزان موجب افزایش قدرت یادگیری، تمرکز و تقویت حافظه شده و قدرت حل مسائل را بالا می‌برد. رشد و نمو و قدرت یادگیری کودکان تا حد زیادی به خوردن صبحانه وابسته است.برخی از دانش آموزان بدون خوردن صبحانه به مدرسه می آیند.این کودکان دچار افت قند و ضعف عمومی بدن، کاهش فعالیتهای فکری، ضعف حافظه می شوند. تغذیه مناسب و متنوع در میزان قدرت یادگیری دانش‌آموزان موثر است و بر رشد تحصیلی آنان،تاثیر خواهد گذاشت