مشاوره آنلاين سركار خانم دكتر اخلاقي

✅ پدر و مادر عزیز :
به صحبت های سرکار خانم دکتر اخلاقی ، با موضوع  نقش والدین در آموزش آنلاین و توصیه هایی برای یادگیری بهتر دانش آموزان

حتما توجه فرمایید و در لایو اینستاگرام (Live) شرکت‌ کنید