هفده امین سالگرد تاسیس آینده سازان برتر

هجده دی ماه   هفده امین سالگرد مجتمع آینده سازان برتر

بر تمامی اعضای خانواده بزرگ آینده سازان برتر 1 مبارک باد

امیدواریم بتوانیم سال های مزیدی در کنار شما سرمایه های ایران زمین باشیم و آينده را با شما عزیزان رقم بزنیم

خوش و سلامت باشید