دورهمی مجازی  دانش آموزی

توجه ××××          توجه ××××

بچه ها سلام خوبین ؟؟؟؟؟؟

خبر خوب دارم براتون !!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

میخوایم کلی خوش بگذرونیم ×××

حرف بزنیم ...........

بگیم بخندیم .............

مسابقه داریم ............

کلییییییییییییییییییییی هیجاااااان و ....................

و از همه مهمتر همه می تونیم همزمان همو ببینیم و صحبت کنیم

 

***زمان دورهمی مجازی هر کلاس متعاقبا اعلام می گردد .

 

منتظرتونیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییمممممممممممممممممممممم